1392/11/25

دل شبی دور از خیالش سر نکرد

گفتمش ، افسوس او باور نکرد...

/ 1 نظر / 5 بازدید
دخترک بهار

دل اگر میخواست حرف گوش بده که دل نمیشد همیشه بهاری باشی