91/8/12

باید رفت...

تا رسیدن به مقصد راه درازی در پیش است ! پاهایم یارای رفتن نمیدهند. ولی باید رفت... دیگر مجالی برای ماندن نیست ! باید رفت... تا دور شد از این سر در گمی. باید رفت و به جان خرید گرد و غبار این سفر را ! باید رفت و خط کشید بر همه ی آرزوها ! بیشتر از این نباید به پای زندگی سوخت... باید رفت !

باید رفت...

/ 2 نظر / 4 بازدید

سلام ! چند روز رفته بودم تعطیلات خونه نبودم ! هنوز واسه خود کشی زوده ! کارُ بی موقع انجام بدی فایده نداره :(( چطوری ؟