ندیدی جانم از غم ناشکیباست...

بعضی وقت ها دوست دارم از همه چیز و همه کس و همه جا فرار کنم.دوست دارم نباشم ! دوست دارم نبینم ، دوست دارم ندانم ، دوست دارم همه ی چیزهایی که در مورد هرکسی که میشناسم و در ذهنم است پاک شود. دوست دارم تمام شوم. خسته ام...خسته از زندگی و آدم ها ، خسته از درگیری های فکری شبانه و نخوابیدن ها و آرامش نداشتن در خواب و بیداری. خسته ام. میدانی ، خیلی عجیب است... تنها باشی و در دل شبی سرد و تاریک و غمگین برای خودت بنویسی. برای تنهایی و بغض کهنه ات. اویی که رفتنی بود رفته و اویی که خودی بود دور شده و چون دوستش داری فاصله را باید بیشتر کنی تا مبادا خاطرش را برنجانی. تا مبادا  لحظه ای آزرده شود. او که نمیداند. فکر میکند ....نمیدانم چه فکر میکند ! هر چه که فکر کند مهم نیست. مهم ارزش آدم هاست. میگویند قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری.آدم ها وقتی تنها میشوند نزدیک میشوند و نزدیک تر. خوب میشوند و صمیمی. دوست میشوند و هم پیاله. تا وقتی که یک چیز بهتر پیدا کنند. یک چیز ایده آل تر. یک چیز خیلی دوست داشتنی. یک چیز خیلی خوب. او هم خیلی وقت است که آن چیز خوب را پیدا کرده و پی آن رفته. با همه ی تنهایی و درگیری ها و دلی غمگین ، همیشه آرزو میکنم که شاد باشد. بهترین را داشته باشد. آن چیز که دنبالش رفته برایش خوب و خوشایند است پس همیشه داشته باشدش.برایش بهتر و خوبتر بشود و ماندگار. آخر میدانی ، (از همان میدانی های جلال آل احمد...میدانی که؟)  من عادت دارم به تنهایی و زنده نگه داشتن یاد و تک تک خاطرات عزیزانم ! عزیزانی که 5 نفر هم نمیشوند ! حتی 4 نفر هم نمیشوند... ! بعضی از آدم ها آپشن های خاص دارند. ویژه اند. حسابی عزیز میشوند و ماندگار. زمان و مکان هیچوقت خاطرت را در ذهن من کمرنگ نخواهند کرد. حتی ذره ای... .بدون آنکه بدانی و ببینی و یا بخوانی و مخاطب بوده باشی عزیزی. خیلی چیزها گفتنی نیست. این را زمان به تو ثابت خواهد کرد. خیلی از دوست داشتن ها و بودن ها در وجود آدمند. دور نمیشوند کم نمیشوند و هرگز از بین نمیروند. او تنهاست اما با تو تنهاست ! نه با خودش... . خیلی حرف ها هست که برای نگفتن است ! به اندازه تمام نگفتنی های دنیا خاطرت و یادت و وجودت عزیز است...

+یک صندلی خالی کنار رویاهایم از آن توست. بنشینی یا بروی همیشه در خاطرم میمانی...

+اندیشه های بزرگ ، نیازهای بزرگتر و دردناک تری دارند...

/ 0 نظر / 41 بازدید