به سلامتی تو...

به سلامتی تو ، یه دریا تکیلا

به سلامتی تو ، تمام ودکاها

به سلامتی تو ، طلای ویسکی ناب

به سلامتی تو ، گیلاس سرخ شراب

سرگیجه های خوب ، به سلامتی تو

یه کانتینر مشروب ، به سلامتی تو

به سلامتی تو ، تویی که اینجا نیستی

تویی که حتی پشت این استکان ها نیستی

به سلامتی تو ، مستی زیر رگبار

لکنت و ترانه پا به پای گیتار

به سلامتی تو ، تلو تلو خوردن

تمام دنیا رو از یاد خود بردن

عرق سگی ، آبجو ، به سلامتی تو

هق هق دور از تو ، به سلامتی تو

به سلامتی تو

تویی که اینجا نیستی

تویی که بر عکس من

غمگین و تنها نیستی...

+یغما گلرویی...

/ 0 نظر / 27 بازدید