رویای تلخ

کاش آسمان حرف کویر را می فهمید و اشک خود را نثار گونه های خشک کویر می کرد...

 
محرم 89
نویسنده : سهیل - ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱٧
 

ای بــرتـــــر از خـیـــال و قـیـــاس و گـــمـــان و وهـــم

وز هرچه گفته اند و شنیده ایم و نوشته اند و خوانده ایم

 

مجلس تـمـــام گـــــشــت و بــه آخـــــر رســـــیـــد عـمـر

مـــا هــمــچـنــــان در اول وصــــف تــــــــــــــو مـــانـده ایـم...